Dessert

甜品类

Dessert (Tráng Miệng)

Dishes May Contain Allergens. If You have any Dietary Requirements. Please Speak to a Member of Staff

Nếu Bạn Có Dị Ứng Hoặc Nhu Cầu Ăn Kiêng Đặt Biệt Làm Ơn Nói Với Nhân Viên Phục Vụ.

MONDAY – SATURDAY : SERVICE 10:00 AM – 10:30 PM
338 MARRICKVILLE RD, MARRICKVILLE NSW 2204